Aortaklepstenose

Studie met middel voor behandeling van aortaklepstenose
Het te onderzoeken middel betreft een stof ontwikkeld voor de behandeling van aortaklepstenose. Bij deze patiënten is de aortaklep van het hart vernauwt door verkalking. De klep gaat niet volledig open, waardoor de bloedstroom van het hart naar de rest van het lichaam wordt verminderd of geblokkeerd. Bij deze studie werken we samen met CardioResearch van het UMCG. De artsen van CardioResearch zien deze patiënten regelmatig op de poli en zullen voor de rekrutering en keuring van de patiënten gaan zorgen. Het onderzoek zelf zal vervolgens uitgevoerd gaan worden door het ICON studie team, waarbij de artsen van CardioResearch in de buurt zijn en indien nodig ingeschakeld kunnen worden. Een mooie samenwerking tussen ICON en het UMCG. Om te onderzoeken of het middel leidt tot een vermindering van de verkalking bij de hartklep zullen er tijdens de studie PET (positron emissie tomografie) scans gemaakt worden. Net als CardioResearch en de CRU Groningen, zit ook het PET centrum op het UMCG terrein. Alles mooi bij elkaar.