Over de Clinical Research Unit Groningen

Over de Clinical Research Unit Groningen

Over de CRU Groningen

De CRU Groningen is het resultaat van een unieke samenwerking tussen ICON, een wereldwijde commerciële CRO, en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), een gerenommeerd academisch ziekenhuis in het centrum van Groningen. Het UMCG is een van de grootste ziekenhuizen van Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. Ruim 13.000 medewerkers verlenen patiëntenzorg, zijn betrokken bij het medisch onderwijs en doen grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, gericht op ‘gezond en actief ouder worden’.

De CRU Groningen biedt de mogelijkheid om klinisch onderzoek in de vroege en late fasen uit te voeren bij gezonde deelnemers en patiënten met verschillende medische aandoeningen. De unit wordt gebouwd op het UMCG-terrein, waardoor directe toegang tot ziekenhuiszorg gewaarborgd is. De CRU Groningen is ingericht voor intensieve monitoring en (poli)klinische behandelingen. Naar verwachting zal de CRU Groningen in het eerste kwartaal van 2022 operationeel zijn.

Het doel

In de CRU Groningen kunnen geneesmiddelen voor onderzoek (IMP’s) op vrijwillige patiënten worden getest in een vroeg ontwikkelingsstadium. Hierdoor kan de algehele tijdlijn voor de ontwikkeling van deze geneesmiddelen versneld worden. De CRU Groningen is ontworpen en georganiseerd in overeenstemming met goede klinische praktijken (GCP) om de levering van complexe klinische onderzoeken in alle onderzoeksfasen mogelijk te maken.

Uw onderzoek in de CRU

Meer weten over de mogelijkheden voor uw onderzoek in de CRU Groningen?

Lees meer…

CRU-faciliteiten

De CRU Groningen beschikt over diverse patiënt- en onderzoeksfaciliteiten.

Lees meer…

Onze huidige onderzoeken

Wilt u meer lezen over onze huidige en afgeronde studies?

Lees meer…

De kracht van samenwerking

De unieke samenwerking tussen het UMCG en ICON resulteert in een speciaal gebouwde Clinical Research Unit. De unit combineert de expertise en infrastructuur van een academisch ziekenhuis met de commerciële focus van een gerenommeerde, klinische onderzoeksorganisatie. Als partners verhogen we de kwaliteit van vroege fase studies uitgevoerd binnen het UMCG, en bieden we ICON de mogelijkheid om vroege fase studies uit te voeren bij patiënten en studies waarbij invasieve behandelingen nodig zijn.

Het bundelen van kennis en expertise werkt als katalysator voor de snelle, innovatieve en hoogwaardige ontwikkeling van geneesmiddelen: gezondheidszorg verbetert het onderzoek en onderzoek verbetert de zorg. Dit komt natuurlijk zowel onderzoek als patiënt ten goede.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over de CRU Groningen, of wilt u gebruik maken van de unit? 

Projecten

Wilt u een indruk krijgen van de mogelijkheden die de CRU Groningen biedt? Bekijk onze huidige en aankomende onderzoeken.